ALES 2021 Soru ve Konu Dağılımı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olan ALES 02.05.2021 tarihinde yapılacaktır. Her yıl ÖSYM tarafından yapılan ALES sınav konuları, şimdiye kadar olan tüm sınav konularının derlenmesi sonucunda oluşturularak belirlenmiştir.

ALES Puanı Kaç yıl Geçerlidir?

Geçtiğimiz yıllarda 2 yıl olan ALES puanları geçerliliği, daha sonraki yıllarda 3 yıla çıkarılmıştı. 2017 yılında yapılan son değişiklikte ise sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süre ile geçerli hale getirilmiştir.

ALES Sınavına Kimler Başvuru Yapabilir?

Lisans bölümünden mezun olan adaylar veya mezun olabilecek durumda olan adaylar, lisans bitirmiş belgesi alanlar, yurt dışında lisans eğitimi almış olan adaylar bu sınava girmek için müracaat edebilirler.

ALES Konuları Nelerdir?

ALES konuları öncelikle sayısal ve sözel olarak iki bölümden oluşmaktadır. Sınav süresi 150 dakikadır ve 100 sorudan oluşmaktadır. Bu 100 sorunun 50’si Türkçe, 50’si Matematik alanından sorulmuş sorulardan oluşmaktadır.

2021 ALES Konuları ve Soru Dağılımı

ALES Matematik Konuları

 • Temel Kavramlar
 • Çözümleme
 • Bölme ve Bölünebilme
 • Asal Çarpanlar
 • Ebob- Ekok
 • Rasyonel Sayılar
 • Sıralama, Basit Eşitsizlikler
 • Mutlak Değer
 • Özdeşlikler
 • Çarpanlara Ayırma
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Denklemler
 • Oran- Orantı
 • Sayı ve Kesir Problemleri
 • Yaş Problemleri
 • İşçi ve Havuz Problemleri
 • Hareket Problemleri
 • Yüzde, Kar- Zarar
 • Faiz Problemleri
 • Karışım Problemleri
 • Kümeler
 • İşlem
 • Saymanın Temel İlkesi
 • Olasılık
 • ALES Geometri
 • Doğruda Açılar
 • Üçgende Açılar
 • Üçgende Uzunluk ve Alan
 • Üçgende Açıortay
 • Kenarortay
 • Benzerlik
 • Dörtgenler
 • Çember ve Daire
 • Analitik Geometri
 • Katı Cisimler
 • Sayısal Mantık
 • Grafik Yorumlama
 • Tablo Okuma
 • Şekil Yetenek
 • Sayı Dizileri
 • Mantıksal Muhakeme Problemleri
 • Mantıksal Akıl Yürütme
 • Şifreleme, Şifre Çözümleme
 • Sözel Akıl Yürütme
 • Sözel Zekaya Dayalı Problem Çözme

ALES Türkçe Konuları

 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Anlatım Biçimleri
 • Paragraf
 • Anlatım Bozuklukları

ALES Konularına Nasıl Çalışılır?

ALES konularına öncelikle bir program yaparak başlamak gerekir. Aylık ya da haftalık çizelge ile sizin hangi konulara daha yakın ve uzak olduğunuzu işaretleyerek belirleyebilirsiniz. Kendinize has işaretlerle daha az bildiğiniz ya da bildiğinizden emin olduğunuz konulara bırakacağınız işaretler daha yetersiz olduğunuz alanları tekrar etmeniz konusunda uyaracaktır.

ALES Sınavı Hangi Alanlarda Kullanılır?

 • Ülkemizde Lisansüstü eğitime girişte
 • Yurt dışında lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde

Teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında (“Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği” uyarınca Mühendislik tamamlama yerleştirme işlemleri için ALES- Sayısal puanının en az 50 olması gerekmektedir.  Adaylar, ALES puanlarını geçerlilik süresi içinde kullanabileceklerdir.)

Yazar