Başkomiser Nasıl Olunur? Başkomiser Maaşları Ne Kadar?

Başkomiser nasıl olunur, yetkileri, görev ve sorumlulukları nelerdir gibi sorular emniyet teşkilatında çalışmak isteyen kişilerin en çok merak ettiği sorulardandır.

Emniyet ve güvenlik görevlisi olarak işe başlayan polislerin çalıştığı hizmet yılı ile kıdem ve kademelerine paralel olarak hem hizmet yılı hem de mesleki başarıları komiser olmaları için yeterlidir. Başkomiserler, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı olarak merkez karakollarda görev yaparlar. Yurt genelinde asayişi sağlar ve halkın huzur içinde yaşamasına ortam yaratırlar. Askeri rütbeler gibi komiserlik de polis teşkilatında bir rütbedir.

Başkomiser Nasıl Olunur?

Başkomiser olmak belli aşamalardan geçmeyi gerektirmektedir. Polis olarak atanan, 2 yıl hizmetten sonra komiser yardımcılığı sınavına girmeye hak kazanan adaylar sınavda başarılı olmaları durumunda komiser yardımcısı olarak atanırlar.

Komiser olabilmek için ise fiziki yeterlilik sınavına girmeleri gerekmektedir. Bu sınav oldukça zor olup parkurda kendini ön plana çıkarması gerekmektedir. 100 puan üzerinden değerlendirme yapılmakta ve en az 70 puan alması şart koşulmaktadır. Fiziki başarı sınavını geçtikten sonra komiser adayları mülakata alınmaktadır. Mülakatta adaya pek çok soru sorulur ve doğru yanıtlar vermesi beklenir. Bilgisi, diksiyonu, ifade şekli, kavrama yeteneği ve soruların yanıtlarını emin ve hızlı olarak vermesi gibi kriterlerle adaylar not üzerinden ölçülür. 100 üzerinden yapılan mülakatta da en az 70 puan alması gerekmektedir. Başkomiserlik son rütbe değildir. Gayretle çalışıp mesleğinde olağan üstü başarı sağlaması Emniyet Amirliğine kadar yükselmesini sağlamaktadır.

Her mesleğin kendine has kriterleri vardır. Başkomiser olabilmek için de bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartları taşıyan emniyet görevlileri Başkomiser olabilirler.

Başkomiser Olma Şartları:

 • Polis meslek ve eğitim merkezinden, polis meslek yüksek okulundan ya da fakülte ve yüksek okullardan mezun olması gerekmektedir.
 • Polis Meslek ve Eğitim Merkezi ile Polis Meslek Yüksek Okulunu bitiren ve polis olarak atanan emniyet görevlileri (polisler) iki yılını doldurduktan sonra komiser yardımcılığı sınavına girme hakkına sahip olurlar. Komiser Yardımcılığı sınavında başarılı olması durumunda Komiser Yardımcılığı rütbesini almaya hak kazanırlar. Daha sonra komiserliğe terfi edebilmesi için rütbelerini aşmaları gerekmektedir. Çalışma yılı, başarıları, varsa ödülleri gibi durumlar komiser olmayı kolaylaştırmaktadır.
 • Başkomiser olma şartları için polis hukuku, disiplin hukuku, ateşli silah kullanma bilgisi, resmi yazışmalar konusundaki bilgileri, toplumsal olaylara müdahale etme gibi dersleri alması gerekmektedir.

Başkomiserin Görevleri Nelerdir?

Başkomiserlerin personel ve görevleri ile ilgili belirli sorumlulukları bulunmaktadır.

 • Günlük hareketlilik ve tüm gelişmelerden üst rütbeli amirlerine bilgi verir.
 • İhtiyaç listesi, planlamalarla ilgili görüşler ve gelişmelerle ilgili rapor sunar.
 • Yıllık bütçe ile ilgili tüm çalışmaları tamamlar.
 • Kendisine bağlı olan polis, komiser yardımcısı ve komiserlerin çalışma şartlarını düzenler ve aksaklıklar var ise nöbet görevlerini düzenler ve takip eder.
 • Belli aralıklarda ihtiyaç listesi oluşturarak üst rütbeli amirlerine iletir.
 • Bağlı oldukları karakolun ya da şubenin hareketliliğine göre ekipman ve araç-gereç temin eder.
 • Karakol ya da şubenin işleyişinden sorumlu olduğu için düzenli, sistemli ve temiz olmasını sağlar.
 • Vatandaşlarla olan iletişimini kontrollü ve güven verecek şekilde yürütülmesini sağlar.
 • Polis memurlarının çalışma seyrini takip ederek, halkla ilişkiler konusunda duyarlı olma konusunda uyarır.

Başkomiser Maaşları Ne Kadardır?

Başkomiserlerin maaşları ortalama olarak en düşük 6000 TL’dir. Ortalama maaş 7.240 TL’dir. En yüksek maaş ise 9.500 TL’dir.

Başkomiserlik riskli, yıpratıcı ve aşırı özveri isteyen bir meslektir. Maaşları ise kıdemlerine göre farklılıklar gösterebilir. Evli – bekar, çocuklu – çocuksuz ve hizmet yılı ile ilgili olarak belirlenmektedir.

Yazar