Büro Personeli (Ceza İnfaz Kurumu Kâtibi) Uygulama Sınavı 2021

Ceza İnfaz Kurumu Kâtibi, hükümetle ilgili bütün kayıtları takip eden, özellikle disiplin cezaları ve disiplinle ilgili tüm kayıtları tutan görevlilerdir. Ceza İnfaz Kurumu Kâtibi olmak istiyorsanız 27 Nisan 2021 tarihindeki Sınava katılabilirsiniz.

Büro Personel (Ceza İnfaz Kurumu Takibi) Uygulama Sınavı

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, atama ve nakil yönetmeliğinin Özel Şartlar başlıklı 6. Maddesinin 6/c bendinde “Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlığın internet sitesinde ilan edilerek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu ya da komisyon tarafından kura yöntemi ile belirlenerek adaylara verilen veya UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az 90 kelime yazmak hükmü yer almaktadır.

Yapılan Uygulamalı Sınavda Başarılı Sayılabilmek İçin;

  • Verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına,
  • Yanlış yazılan kelime sayısına,
  • Yazı içeriğindeki kelime ve cümle tekrarları ile kelime ve satır atlama nedeni ile metnin anlam ve bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilmektedir.

Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması ya da iki ve üzeri satır veya toplam 14 ve üzeri kelime atlanması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.

Söz konusu Yönetmelik hükmü gereğince 27 Nisan 2021 tarihinde yapılacak olan ceza infaz kurumu katipliği uygulama sınavında adaylara yazdırılacak olan metinler aşağıdaki linkte yer almaktadır. Siz de bu linkten yararlanabilir, sınavla ilgili kural detaylarını öğrenebilirsiniz.
http://www.istanbul.adalet.gov.tr/                                                        

Uyap Nedir? Ne İşe Yarar?

UYAP, günümüzün gerekli tüm teknolojik gelişmelerini kullanarak, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarının, bağlı ve ilgili kuruluşlarının, adli ve idari tüm yargı ve yargı destek birimlerinin donanım ve yazılım olarak iç otomasyonunu ve benzer şekilde bilgi otomasyonu sistemini kurmuş, kamu kurum ve kuruluşları ile dış birim entegrasyonunu sağlayan ve e-Dönüşüm sürecinde e- Adalet ayağını oluşturan bir bilişim sistemidir. Açılımı (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi) dir.

Uyap’ın Resmî sitesi ise; https://www.uyap.gov.tr/Genel-Bilgi dir.

“UYAP; günümüzün gerekli tüm teknolojik gelişmelerini kullanarak, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatının, bağlı ve ilgili kuruluşlarının, adli ve idari tüm yargı ve yargı destek birimlerinin donanım ve yazılım olarak iç otomasyonunu ve benzer şekilde bilgi otomasyonu sistemlerini kurmuş kamu kurum ve kuruluşları ile dış birim entegrasyonunu sağlayan ve e-Dönüşüm sürecinde e-Adalet ayağını oluşturan bir bilişim sistemidir.

Uyap eskiden arşivlenen ve ulaşması pek mümkün olmayan belgelere ulaşımı daha kolay hale getirmektedir. Adalet Bakanlığı’nın 81 ildeki teşkilatların, Adalet Bakanlığı’na bağlı olan kuruluşların hem adli hem de idari tüm yargı organlarının birbirlerine bağlanması da sağlanır.

Yazar