Devlet Memuru Nasıl Olunur?

Devlet memuru olmak için mutlaka sınav aşamasından geçmek ve sınavda başarılı olmak gerekmektedir. Devlet memuru olmak, resmi kurum diye adlandırılan kuruluşlarda görev yapmak anlamına gelmektedir.

Devlet Memuru Nasıl Olunur?

Devlet memurları yurdun dört bir yanında şehir, ilçe, köy ve kasabalar gibi yerleşkelerde görev yapan, maaşını tahsiline, hizmet yılına ve yaptığı konuma göre devletten alan çalışanlardır. Her yıl terfi ve hizmet yılı hesaplanarak kıdemlenen ve enflasyona göre maaş getirisinin % oranları ile orantılı artışı duyurularak maaş zammından istifade den çalışanlardır da denebilir.

Maaş farklılıkları memurun konumuna, tahsiline ve hizmet yılına hatta evli ya da bekar, çocuklu ya da çocuksuz çalışanlar olarak maaşlar arasında da olsa bazı farklılıklar bulunmaktadır.

Devlet Memuru Maaşları Neden Farklılıklar Gösterir?

İlk işe başlayan devlet memuru tahsili, bulunduğu konumu yani ne iş yapacağı ile ilgili olarak aynı kademelerden başlayıp o maaş üzerinden her sene zam alarak enflasyona paralel olarak maaşları artmaktadır. Ancak çalışmaya devam ettiği sürede evlenmek, çocuk sahibi olmak durumunda maaşlarında bekar memurlarla maaş farkları olmaktadır. Çünkü; 0-6 yaş grubu için 77,23 TL, 6 yaş üstü çocuklar için 38.62 TL., çocuklardan 2 veya daha fazla 0-6 grubunda olanlar 77×2 TL., çocuklardan biri 0-6 yaş, grubunda olanlar için 77+38.6153 TL., Çocukların tümü 0-6 yaş grubu üstünde olanlar 39×3 TL olarak hesaplanmaktadır. Kısaca çocuk sayısı ya da bekar olması memurlar arasında az da olsa bir maaş farkı yaratmaktadır.

Devlet Memuru Ne İş Yapar?

Devlet memurları bağlı oldukları hizmet birimleri kapsamında, kanun ve mevzuatta belirlenen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. 657 sayılı kanunun maddelerine bağlı olarak görev yapan memurlar aşağıdaki maddelere uymak durumundadır.

 • Yetkili amir bünyesinde verilen görevleri kanuna uygun şekilde yerine getirmek.
 • Görev yapılırken din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmamak.
 • Yurt dışında görev yapan kişilerin hizmeti sağlarken devletin itibarını zedeleyecek durumları tapmamak.
 • Bulunduğu kamu kurumu bünyesinde iş birliği içerisinde çalışmak.
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ve yurt dışından gelen pek çok kişinin devler ile ilgili işleme eksiksiz bir biçimde tamamlamak

Devlet Memuru Olma Şartları Nelerdir?

En çok tercih edilen meslekler arasında devlet memurluğu gelmektedir. Devlet memuru olabilmek için de uyulması gereken şartlar vardır.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Anayasal Düzene ve devletin güvenliğine karşı suç işlememiş olmak.
 • Memur haklarından mahrum bırakmamak.
 • Esnaflık ya da ticari açıdan buna aykırı herhangi bir iş içerisinde bulunmamak.
 • Erkek adaylar için, askerlik görevini yapmış ya da tecil edilmiş olmak.
 • Akıl sağlığının yerinde olması lazım.
 • Herhangi bir partiye üye olmamak lazım.

Bu koşulları taşıyan kişiler KPSS sınavına girmek ve başarmak suretiyle devlet memuru olmaya hak kazanırlar.

Yazar